Selecteer een pagina

SMEE is het bureau van Nanneke van der Heijden. Bevlogen, resultaatgericht en met gevoel voor de kwaliteiten en belangen van mensen. Ik werk als adviseur, projectleider en facilitator van participatieprocessen. Mijn focus gaat altijd uit naar het versterken van verbindingen tussen inhoud, mensen en proces.

SMEE adviseert

 • Over de opzet, uitvoering en verantwoording van proces, project en onderzoek
 • Over maatschappelijke uitdagingen op het snijpunt van publiek en privaat
 • Als deskundig en intelligent sparringpartner met politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • In samenspel met expertise van partners uit mijn netwerk

SMEE participeert

 • Als procesbegeleider, projectmanager of onderzoeker in beleidstrajecten
 • Als organisator van en procesondersteuner bij participatietrajecten
 • Als verslaglegger of rapporteur bij symposia, congressen en consultatietrajecten
 • Als klankbord, externe deskundige of visionair bij de ontwikkeling van strategie en visie

SMEE faciliteert

 • Workshops, panelgesprekken, beleidssessies, bewonersbijeenkomsten en Verhalentafels
 • Met betrokkenheid en open oog en oor voor ieders inbreng
 • Met een creatief vormgegeven programma
 • Met een aansprekende terugkoppeling van de uitkomsten